Jäsenyys

Jäsen- eli vuosimaksun maksamalla pääset osallistumaan seuran toimintaan sen täysivaltaisena jäsenenä. Maksulla saat: 

1) äänioikeuden seuran kokouksissa (syys- ja kevät-), 
2) oikeuden osallistua seuran järjestämiin vapaaharjoituksiin* sekä 
3) oikeuden osallistua seuran tasokursseille (esim. paritanssiin tai bailatinoon) kurssien harjoitusmaksut maksamalla 

*) Muita seuroja edustavia kilpailijoita koskee lisäksi vapaaharjoitusmaksu.