Ansiomerkkisäännöt

I. PERUSVAATIMUKSET HABANERAN ANSIOPRENIKAN SAAJALLE

Habaneran ansioprenikka voidaan esittää myönnettäväksi seuran jäsenelle jolla on jokin seuraavista ansioista:

· toimiminen Habanera ry:n hallituksessa tai seuran luottamustehtävissä vähintään viisi vuotta

· toimiminen seuran ohjaaja- tai valmennustehtävissä vähintään viisi vuotta

· monivuotinen ja menestyksekäs tanssiurheilu-ura seuran edustajana kansallisella tai kansainvälisellä tasolla

· poikkeuksellisen merkittävä ja kauaskantoinen panos seuran kehittämiseen tai sen toimintaedellytysten parantamiseksi

II. PERUSVAATIMUKSET HABANERAN ANSIOPYSTIN SAAJALLE

Habaneran ansiopysti voidaan esittää myönnettäväksi seuran ulkopuoliselle henkilölle jolla on jokin seuraavista ansioista:

· toimiminen seuran ohjaaja- tai valmennustehtävissä vähintään viisi vuotta

· seuran toiminnan huomattava taloudellinen tai immateriaalinen tukeminen

· monivuotinen vapaaehtoistyö seuran hyväksi

III. PERUSVAATIMUKSET HABANERAN KALUUNOIDEN SAAJALLE

Habaneran kaluunat voidaan esittää myönnettäväksi seuran jäsenelle jolla on seuraavat ansiot:

· aktiivinen toimiminen seurassa vähintään kymmenen vuoden ajan

sekä

· seuran toimintaperiaatteiden esimerkillinen toteuttaminen

IV. ANSIOMERKIN ESITTÄMINEN

Habanera ry:n jäsenet voivat esittää ansiomerkkiä jaettavaksi sellaiselle henkilölle jonka ansiot täyttävät asianomaisen merkin myöntämisperusteet.

V. ANSIOMERKIN MYÖNTÄMINEN

Ansiomerkkien myöntämisestä päättää seuran hallitus tai hallituksen nimeämä toimikunta. Esitystä harkittaessa on otettava huomioon ehdokkaan toiminnan menestyksellisyys sekä henkilökohtaiset erityisansiot.

VI. ANSIOMERKIN LUOVUTTAMINEN

Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan Habanera ry:n sääntömääräisissä vuosikokouksissa, seuran juhlatilaisuuksissa, ansioituneiden merkkipäivillä tai muissa sopivissa tilaisuuksissa.

Ansiomerkit numeroidaan ja seuran hallitus pitää kirjaa kaikista myönnetyistä ansiomerkeistä.